Besætningen


Vores besætning består i dag af renracede limousiner.
Hundyrene er udvalgt efter deres egenskaber for lette kælvninger og god mælkeproduktion. Det giver letfødte kalve med stor tilvækst. Avlstyrene indkøbes fra andre danske besætninger. Tyrene udvælges efter højt fødsels- og kælvningsindeks samt tilvækst og høj kødprocent.

 

 

Vi har ca. 12 ammekøer som går frit ud og ind hele året. Kalvene fravænnes ved 6-7 månedersalderen, men går ude det meste af året. Dyrene lever om sommeren af det græs  vi selv dyrker, om vinteren af eget wrap. Ungdyrene får som supplement indkøbt økologisk kraftfoder.